петак, 11. август 2017.

Rane

Ne komuniciraju ljudi nego njihove rane. Rane naše progovaraju, ne neki stavovi i uvjerenja. Kao što bezdan bezdana doziva, tako i rana ranu pokušava da dozove... I ne zacjeljuju, jer se ne razumiju. Osudjuju se, produbljuju i krvare, jer ni sebe ne mogu spoznati niti odrediti a kamo li drugu razumjeti. I samo čine ono što znaju, da se ranjavaju.