уторак, 28. новембар 2017.

Krstenje ognjem

Ko nije osjetio onu ribolovačku groznicu, kad vidiš plovak u magnovenju jer ne možeš zaspati, znaš da prije zore ustaješ da ideš na vodu.
Ko nije osjetio onaj bol u stomaku, blqgu drhtavicu i hladan znoj na prvom randevuu i gorio u vatrama ljubavi koje su varile spojeve tog novog bimetala kada dvoje mladenaca postanu jedno tijelo i jedna duša;
Taj ne razumije šta su blagodatne vatre Duha Svetoga, u snažnom zanosu prve ljubavi za Bogom, spojaju dušu sa Hristom u jedan i jedinstven bogocovjecanski organizam. U kojem ne znaš gdje zavrsava On a gdje počinješ ti.
Taj koji nije kršten u ognju i koji nije izgarao u tim vatrama Duha koje pročišćavaju neće opstati i izrdžati sa praznim mrežama pored hladnih voda. U onim gorkim danima kraj hladne postelje. Taj neće ispuniti pravedni zahtjev Zakona i ostati vjeran do kraja.

недеља, 19. новембар 2017.

Ištite najprije Carstvo Nebesko

Ako rješenje crkvenog pitanja u Crnoj Gori ne donese kvalitet više u vjeri, ako naša pravednost ne bude veća od njihove, nego samo riješimo pitanje imovine, priznanja statusa i sl. Bolje da ništa ne radimo, neka ostane kako jeste!
Božija volja i Njegovi naumi za Crmu Goru su daleko viši od naših misli i ambicija. Njegova volja je da svi dođu k poznanja Istine i da se svi spasu, da ni jedan ne pogine nego da ima zivot vječni.
Ako crkveno pitanje bude način da dođe Jevandjelje mira u svaku kuću i na svaki milimetar Crme Gore, onda je to ono na šta smo pozvani.
Zar ne piše "Ištite najprije Carstvo Nebesko, i Njegovu pravednost, a onda će vam se sve nadodati".. I crkve, i manastiri, i imovinsko pitanje i priznanje autokefalnosti i stabilna Država. Sve. Samo kad napravimo jasne prioritete, prvo Bog pa sve ostalo!

Reper

Na osnovu čega prosudjujemo sebe i ljude? Mora da postoji neki reper, neki centar kordinatnog sistema oko koga se sve okreće, da bi na osnovu toga rekli ovo je plus , ovo je minus.
Ne možemo ni druge prosudjivati po sebi i nekom svom limitiranom iskustvu i subjektivnom doživljaju. Kako kad i sami sebe iznova prosudjujemo i mjenjamo se, na osnovu čega da mjerimo sve vrijednosti i ljude? Mora da postoji kalup, matrica, original čovjeka, neki ideal da bi na osnovu njega mogli da sa prosuđujemo svijet oko sebe i nas u njemu.
I zaista, postoji takav čovjek. Ime mu je Isus. Hristos.Sin Čovječiji. Sin Božji. Bogočovjek. Logos. Kroz koga je i zbog koga je sve postalo.
Ako Ga upoznaš moći ćeš da se ravnaš po Njemu i da po Njemu prosudjuješ ljude oko sebe. Ali postoji jedan uslov , moraš upoznati Riječ Božiju. Jer On je ta Riječ. Da sazanaš svaki zarez, svako slovo i smisao (Duh) te Riječi.Onda ćeš znati šta činiti. Zato ako nešto ne razumiješ šta se dešava, hrli na mjesta gdje možeš saznati o Njemu, i osjetiti Njegov Duh i spoznati smisao i svrhu svojega života.
Sve je to tako logično i jednostavno, ali nije baš lako. Blagoslovljeno je.