субота, 07. јануар 2017.

Božić

"Nema dana bez očinjeg vida/Niti prave slave bez Božića!" slikovito je napisao Njegoš.
Hoće reći , da nije sam Bog došao na ovaj svijet, medju nas, i da nije On, Isus Hristos otišao na krst, umro za naše grijehe i vaskrsao treće jutro, zaludu bi nam bili svi sveci i sve slave koje slavimo, bili bi kao slijepci bez očinjeg vida. Ne bi imali sposobnosti da sagledamo Istinu i slavu Božju ili učiniti kakvo dobro djelo. Ostali bi u glibežu svojih grijeha , bez milosti i nade u spasenje, samo bi tumarali, udarali i padali o sjenke i pričine ovoga svijeta. Zato Hosana Bogu na visini, medju ljudima mir i dobra volja! Hristos se rodi!