понедељак, 05. октобар 2015.

Cjelovito srce

Kada tvoje srce postane jedno / cjelovito,tada magija počinje i stvari kreću da se dešavaju.. To je kao u onim nekim avanturističkim filmovina kada se skupi svih pet elemenata nekog prstena moći i sl.. i onda se desi čudo i neka sila, planine se ruše i tvrdjave padaju.. Tako zamišljam duhovni put ka cjelovitom srcu..To je ono kada u sebi pobjediš svoje sumnje i strahove koji su te razdirale, kada srušiš ogade svojih dilema, premišljanja i nesigurnosti koji su dijelile tvoju dušu na pola..

Kada ono to misliš, što osjećaš, što govoriš i što želiš postane JEDNO, kada si isti uvjek, i kad si sam kući i kad si na poslu i kad si u društvu.. Kada padne svaka maska, svaka pretvornost, gluma, laž i licemjerje u kojem si se skrivao u strahu da ćeš propasti, nestati, umrijeti ili izgubiti ako budeš ono što jesi...

Ali dodje dan, kada te Bog dovede da od vjere u Nega počneš da vjeruješ i u sebe, u glas svoga srca, da ustaš u jednom novom samopouzadnju, samopoštovanju i poštenju, da odbaciš sve druge "oslonce" oko sebe kao štake na koje si hramao u svome hodu, podigneš glavu i novoj sili i snazi, jer tvoja je duša postala JEDNO u Gospodu, puna vjere i pouzdanja, u kojoj nema više mjesta za premišljanja, dileme, zastajkivanja i nesigurnosti..

Tada se dešava čudo, tada se gore pomjeraju, a barikade padaju i ti osjećaš snagu Svetog Duha koji ide ispred tebe i obara sve tvoje neprijatelje, tvoje probleme i dušmane tvoje duše. Raznosi ih kao vjetar plevu na gumnu, gdje se mete čista pšenica...

Tada dolazi prosvjetljenje uma, tada dolazi budjenje duše, tada nastaje novo stvorenje, novi čovjek. Nastupa željena promjena, jer si i kosomos povinuje onom CJELOVITOM SRCU NOVOGA ČOVJEKA koje progovora i stvara nove svjetove, od onoga što nije ni postojalo nastaje čudesno novo nebo i nova zemlja... Tada Bog govori sa Čovjekom, kao sa prijateljem, Bezdan bezdana doziva, jer pred Jednim stoji Jedan, nema uvijanja, nema pretvaranja nema mucanja i spuštenih pogleda. Sam Bog kliče jer nije sam u Kosomsu , našao je onog za kojim je oduvjek čeznuo, za Sinom svojim , kojem bi dao svoje Kraljevstvo u nasljedstvo.. Da ga postavi , Njemu sa desne strane u Isusu Hristu, i da na tronu Nebeskom vlada sa Njim u svu vječnost..