четвртак, 20. август 2015.

Šta si to vidio u nama Gospode?

Kada gledam sve što se dešava u savremenom svijetu, kakvi su ljudi postali i tek šta nas čeka, jedna jedina misao i pitanje pomućuje moj pesimizam...
Šta si to vidio Bože u ovakvom našem svijetu i ovim nevjernim i sebičnim ljudima da si dao svoga jedinog Sina da strada za sve ovo!
Šta si to vidio Hriste u nama de je bilo vrijedno tvoje strastvene ljubavi i neshvatljive žrtve na krstu?
Šta to znaš sto meni izmiče ispred pogleda da si tako vjerovao u nas ljude i nijesi razočaran odmahnuo glavom.. Šta je to tako vrijedno i dragocjeno, da si rekao "prepuna je zemlja slave tvoje Gospode"?!?
Reci mi, otvori mi oči, da počnem da gledam drugačije na ovaj svijet i dane koji dolaze!