субота, 09. мај 2015.

GLAS U SRCU

Šta sam,
Ko sam
ako prezrem Glas u svom srcu
za koji vjerujem da je moj
da je od Boga
ako se toga odreknem,
ako ga utišam u svojoj odluci
da se saobrazim i krenem za ovom svijetom i
nesrećnim oklonostima koje je stvario
Ako prihvatim me "tješi"
da je sve to "od neme"
nešto što umišljam
čime se zanosim
i budalim

Ja ne mogu da Ga se odreknem
Ja ne mogu da MU ne vjerujem

Jer šta sam onda
ko sam
ako nijesam taj Glas
koji grije moje srce
ako bih Ga umorio
čiji bih život živio
ko bi onda sjutra umro
umjesto mene.


nesrećnim oklonostima koje je stvario
Ako prihvatim me "tješi"