понедељак, 25. јул 2011.

BAJKE (iz zbirke pjesama Vjenac od vjetrova)


Kažu da su se voljeli previše,
da su iskakali iz normi ljubavi.
Kažu da su se gađali grudvama,
da su noću išli na groblje.
U ČETVORO, U TROJE, U DVOJE I SAMI.

Kažu da su se valjali travama,
da su se zvečkom zabavljali.
Kažu da su se zemljom igrali,
da su gladovali kao roblje.
U ČETVORO, U TROJE, U DVOJE I SAMI.

Kažu da su se morima kupali,
da su cvjetovima vladali.
Kažu da su se šumama skrivali,
da su zvijezde gledali.
U ČETVORO, U TROJE, U DVOJE I SAMI.

Kažu da su se careva igrali,
da su se ratovima smijali.
Kažu da su zemljom hodili,
da su se nekud izgubili,
i nestali U ČETVORO, U TROJE, U DVOJE I SAMI.