уторак, 15. јул 2014.

DOBRI PASTIR

Glava XXXVI “Tada kralj, sakupivši sve one koji su bili s njim, ovako im je govorio: "Kako vidim treba da ja, veoma draga braćo, ispunim onaj korak iz Jevanđelja, đe se kaže: "Dobar pastir daje svoju dušu za svoje ovce". Dakle bolje je, braćo da ja dam svoju dušu za sve vas i svojevoljno dam svoje tijelo da ga sjeku na komade ili ubiju, nego da se vi izložite opasnosti od gladi i mača".

Nastavicemo u istom pravcu i produbiti ovu temetiku zrtvovanja sv. Vladimira za svoj narod. Nigdje u Ljetopisu kao na ovom mjestu koje smo izdvojili nemamo  ovako direktno citiranje Svetog pisma. To je još jedna od bitnih opravdanja pisanja ove moje knjige o biblijskim refleksijama Ljetopisa, kojom dokazujem da ovo djelo ima itekako i vjerski značaj.
Vladimir koji je odrastao uz Boziju Riec, shvata da sve ono sto je napisano u Jevndjelju za njega kao vodju svog naroda u konkretnoj kriznoj situaciji ima smisla. On se osjeca pozvanim i Boziju zapovjest shvata kao svoju moralnu duznost , jer kao vodja naroda on treba da učini ono sto bi učinio Hrist, sto bi trebao d učini svaki dobri pastir za svoje stado. Tako Knez Vladimir poput Isusa Hrista biva presvjedocen od Gospoda da treba on sam da postrada da bi spasio svoj narod, jer cjelokupna poruka jevanđelja se vrti upravo oko jednog jedinstvenog događaja - žrtvene Isusove smrti na krstu. Božanska promisao o spasenju grješnog svijeta kroz žrtvu pravednog "sluge Gospodnjega" sažeta je u Isaiji 53,6:
"Svi smo mi kao ovce zašli bili, svaki od nas svojim putem pođe, a na nj Gospod pusti krivicu sviju nas." Mi smo se okrenuli, svako ponaosob, i pošli svojim putevima. Čineći to, okrenuli smo leđa Bogu.. Sam Isus taj istinski Dobri Pastir, iako nije bio kriv ni zbog jednog grijeha, (U Isaiji 53,9 prorok kaže: "(Isus) ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima Njegovim.") On se odluči da primi kaznu umjesto nas da bi se ispunila kosmicka pravda, zato u stihu 6. kaže: "Gospod pusti na Nj bezakonje svih nas."

To je istinsko značenje i svrha krsta, kojeg cemo vidjeti kasnije i kod Vladimira. Krst je postao sinonom za bogocovjecanski podvig ovog vodje dukljanskog naroda. Na krstu na kome je visio Hrist se dogodila božanski osmišljena razmjena. Prvo, Isus je umjesto nas podnio sve zle posledice koje je božanska pravednost dosudila našoj grešnosti. A u zamjenu Bog nam je ponudio, po milosti svojoj, sve ono dobro koje proishodi iz bezgrešne Isusove poslušnosti. Moze se reci učinak našeg zla došao je na Isusa da bi, zauzvrat, učinak Isusovog dobra mogao biti stavljen pred nas. Bog je time bio u stanju da nam ponudi ovo, a da pritom ne učini kompromis sa Svojom vlastitom vječnom pravdom, zbog toga što je Isus već radi nas pretrpeo svu pravednu kaznu za naša bezakonja. Sve ovo proizlazi isključivo iz beskonačne Božje milosti i ljubavi a prima se jedino vjerom. Isus je bio kažnjen da bi nama bilo oprošteno ali i da bismo mi bili isceljeni.
Nešto slično je bilo.i sa Vlaimirovom žrtvom, u ovom odlomku Ljetopisa vidimo tu hristoliku zrtvu Mladog kneza. Njegova predaja je sacuvala narod od zatiranja neprijateljskog a gradove od razaranja i uništenja.

Kroz Božje predznanje a Vladimirovim podvigom vjere sve ovo je osmišljeno da nagovjesti nasem narodu od toga doba pa do danas ono što je ostvareno jednom sveobuhvatnom i potpuno dovoljnom zrtvom za spasene nasih dusa, to je Isusova žrtva na krstu,  na koji je pozvan svaki Hristov učenik.  (Isaiji 53,12: "Jer je dao dušu svoju na smrt".) Svojom žrtvom, zastupničkom smrću, Isus je ostvario pomirenje za grijeh čitavog ljudskog roda. Isus je bio učinjen grijehom našom vlastitom grešnošću da bismo mi mogli biti učinjeni pravednima Njegovom vlastitom pravednošću.
No ova razmjena je dalekosezna i obezbjedjuje blagoslove za konkretnu stvar ali i za svu vječnost . U Drugoj poslanici Korinćanima 8,9 stoji:
"Jer znate milost Gospoda našega Isusa Hrista, da, bogat radi vas osiromaši, da se vi njegovim siromaštvom obogatite."Znači, ne samo to da nas je Isus izbavio iz svakog oblika prokletstva
("Hristos nas je otkupio od kletve (prokletstva) zakonske, postavši za nas kletva jer je pisano: "Proklet svaki koji visi na drvetu"), da se blagoslov Avramov ispuni među pagancima u Isusu Hristu i da po veri primimo obećanje Duha."
Ovaj princip razmjene na krst je najvisi duhovni zakon koji je otkriven na Golgoti, kao stos desilo i.na ovom stradalnom brdu Oblik..

Živimo u vremenu svojevrsne dekadencije ljudskih autoriteta. U današnjici kada našim prostorom, Evropom i zapadnim svijetom vlada politički pluralizam, ovaj Vladimirov podvog kao i Hristov pojam Dobrog pastira ostaje skoro nevjerojatan, cak nerazuman. Svjedoci smo da mnoge današnje vodje koriste položaj za licno.bogaćenje i mnoge privilegije. Dok naš savremene čovjek nekako u dnu duse traži Dobrog pastira da se u tom vođi personifikuju osjećaji neke univerzalne vrijednosti i pripadnosti nekoj grupi. Dobri pastir nije poput današnjih lidera spreman upotrebljavati mase za svoj interes, nego je sam predstavljao snagu pojedinca koji pripadnošću njemu učlanjivao u grupu. Vladimir ugledan na Hrista nije onaj koji će svake četvrte godine obilaziti svoje glasačko tijelo, nego je Onaj koji želi svakog trenutka prebivati u ljudskom srcu, koji svoj sunarodnike voli kao svoju braću. Čin vladanja narodom je za ovakve Dobre pastire božanska djelatnost, i ona se uveliko razlikuje od prakse koja je danas ustaljena.
Hrist je onaj Dobri pastir koji ne smatra ovce za svoje bogatstvo nego je On sam snaga i bogatstvo ovcama. On je njihova pobjeda i slava. Samo naslanjanje na njega i nastojanje za življenje u Njegovoj blizini može dovesti čovjeka do punine spasenja, jer je samo onaj koji je spreman svoj život dati za i najmanjeg člana našega stada, pravi i istinski vođa svakog čovjeka. Isus kaže za Dobrog pastira „a kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas“.
Vidjecemo u nastavku kako se u Vladimirovom životu ispunjavaju Božanska obećanja i kako mu je Gospod na čudesan način opet povratio sve sto je ovaj divni i krotki sluga dobrovoljno žrtvovao,