уторак, 03. јун 2014.

TRI BRATAGlava II “..kojem su poglavari bila tri brata, sinovi kralja Senubalda, čija su imena ova: prvi Brus, drugi Totila, treći pak Ostroilo…”

Istorijski kontekst
Ljetopis svoju istoriju slovena počinje na legendaran način ,koji se razlikuje od mnogih sličnih istorija koje porijeklo Slovena vezuje za najmlađeg Nojevog sina Jateta.Mada postoje i brojni tumači knjige postanja ( s;32,g;18) gde se navode sinovi Nojevi po sledečem redosledu;Sem,Ham,Jazef,ali su obrnutim redosledom navedeni u poglavlju 10,što oni tumače da je Jazef bio najstariji Nojev sin,koji se smatra procesom evropskih naroda.Razlog je upravostih 5,u glavi 10,koji navodi “sinovi” Jozesovi preseliše se u ostrvima naroda”,što mnogi vjeruju da se odnose na Grčku,odnosno Britanska ostrva.Ovakvo stanovništvo se mođe nači krajevskoj Nestorovoj istoriji “MOBECT” ,ali i kod Ordina i našeg Andrije Zrhojevića u ljetopisu crkovni iz 1675.godine.Prema tom predanju mi potičemo od Gormera koji je bio najstariji od sedam Jatelovih sinova ( Gomer,Magog,Medaj,Jovan,Tabala,Mešek,i Tiras)
Orbin npr pripoveda da suSloveni kao poslanici Jafela,obitavali najprije u Kilikiji i odatle se šširili prema sjeveru i sjeverozapadu ,da bi došli do Britanije ,Slovenci su po njemu zatim iz Skandinavije 1460 godina prije Hrista naselili područje Ukrajune i dio centralne Evrope.
I da su se Sloveni zvali Goti,itd…Na Vladinove Gote koji su poslovljeni.Međutim ono što je Banašević dobro primjetio da Dukljanima na jedan poznat biblijski način sama istorija slovena vezuje za gotsku dinastiju i tri kraljevića,tri brata ,sinova kralja Senubalda, čija su imena Brus,Totila, i Ostroilo. Nije teško pretpostaviti da to Dukljanin čini kako bi ojačao Dukljansku (zetsku ) kraljevsku lozu ,pa je autor povezai sve kraljeve ( Vladare ) od Totile do Mihaila i Bodina i njihovih sinova.. Ovu lozu Šišić naziva dinastijom Svevladovića.

Gotoslovenski kraljevi u hrvatskoj redakciji izvora Sclavorum Regnum po Mužiću
SVIHOLAD (SVIOLAD)
Sinovi: BRIS
TOTILA (Ratovao od oko 541. do 550)
STROIL (Osvajanja u Dalmaciji započeo prema Maruliću od 547.)
Sin: SVIHOLAD (SVIOLAD) (Vladao 12 godina)
Sin: SILIMIR (Vladao 21 godinu)
Sin: BLADIN (U Marulića Bladimerus. Mogao vladati oko g. 600.)
Sin: RATIMIR
Četiri bezimena vladara.
SATIMIR (Ime u VIII glavi, a u IX Satamir. Sin jednoga od četir neimenovana kralja. Mogao je vladati u drugoj polovici VII st.) BUDIMIR ( U hrvatskoj redakciji ne piše da je sin Satamira. U latinskoj je Svetom i r, a njegov nasljednik je Svetopelek - Sveti puk. Budimir je vladao 4o god. i 3 mjeseca. Mogao je vladati sredinom VIII st.)
SVETOLIK (Vladao 12 godina)
VLADISLAV ŠTIPAN POLISLAV (Vladao 17 godina)
SEBISLAV (Vladao 24 godine)
Sinovi: RAZBIVOJ (Vladao Primorjem 12 godina) i VLADIMIR (vla­dao Zagorjem). Poslije smrti RAZBIVOJA zavladao i Primorjerem i Zagorjem Vladimir. Vladao ukupno 2o godina.
KANIMIR (Sin Vladimira)
TVRDOSLAV
Sinovac: KRISTIVOJ (U Marulića Ostrivoj). Vladao 23 godine
Sin: TOLIMIR (Vladao 11 godina)
Sin: PRIBISLAV
Sin: CEPIMIR (Vladao 25 god. i 7 mjeseci)
Sin: SVETOŽAK (Nije mnogo živio)
Sin: RADOSLAV
Sin: SEISLAV (Pobunio se protiv oca i preuzeo vlast. Ubijen u boju s Mađarima. Mogao vladati u X st. Do ovdje se uglavnom podu­daraju 23 glave obje redakcije (hrvatska i latinska). Prema Hrvat­skoj redakciji u glavama XXIV - XXVIII vladarski niz se nastavlja ovoko:
RADOSLAV (ponovo zavladao poslije pogibije Seislava)
Sin: KOLOMAN (Nije mnogo godina vladao)
Sin: KREŠIMIR (Vladao 31 godinu)
Sin: ZVONIMIR (Hrvati ga ubili zbog propapinske politike 1089.g.)

Sloveni su na tlo današnje Crne Gore dospjeli u prvoj polovini VII vijeka, vjerovatno ubzo poslije 602. godine, kada su se kao bujica razlili preko širokih prostranstava Balkanskog poluostrva. Možda su i ranije idući starim rimskim putevima, pojedini odredi Avara i Slovena zalazili u ravne i plodne oblasti oko Skadarskog jezera, ali takvi pljačkaški upadi nijesu imali trajnijih posljedica. Kasnoantički život bio je prekinut tek pošto je slomljen granični obrambeni sistem na Dunavu.


biblijska refleksija
No ipak lako djeluje da Dukljanin odstupa od neke binlijske konotacije kad počinje svoju hroniku kraljestva slovena ,ipak to je samo privid.Autor ljetopisa pokazuje se mnogo više istoričarske trezvenosti kada vezuje porijeko Slovena na Balkanu za istorijske Gote i njego mnogo poslije njega koji su na ovu temu mnogo više fantazirali .Za mene to “trobratsvo “u samom korijenu nastanka jedne nacije je suštinska biblijska refleksija ,koju smo vidjeli a poslije potopskoj civilizaciji koja vuče porijeklo od takođe od tri Nojeva sina.Neodoljivu refleksiju ovog vidimo i kod priče o prva tri sina Adama i Eve (Kain,Avelj i Sem).To trojstvo sinova vidimo znači u samoj kolijevci čovečanstva,gdje pored čuvene bratoulibačke priče o Kainu i Avelju,vidimo priču o trećem sinu Semu (na sličan način kao u ljetopisu),gde svi semitski narodi (među kojima i izabrani božji narod Izraele) vodi porijeklo .
Trobratsvo tj. trojstvo se pokazuje kao fundalmentalni duhovni princip kroz čitavo sveto pismo,posebno kod stvaranja nečega.Mnogo je simbolike vezano za trojstvo od 1.glave knjige Postanka gdje se spominje sveto trojstvo Oca, sina i Svetog Duha pa do poglavlja knjige otkrovljenja gde vidimo “nesveto trojstvo” Sotonu,Antihrista i Lažnog poroka kao imitaciju istinskog Svetog trojstva.
Pa i kod stvaranja neba tri svjeta anđela vidimo da je nebo bilo organizovano u tri čete pod upravom arhangela Gavrila,Mihaila i Lucifera.potpuno sam uvjeren da je Dukjanskom prezviteru ovaj duhovni princip bio poznat kada je pisao genezu Slovena, jer nema te duhovne dinamike i nema tog jedinstva koje se može objasniti bolje nego kroz trojstvo .Ne samo naš Trojedini Bog već i čovjek je jedistvo Duha,Duše i Tijela. “Kako je na nebu neka bude na zemlji” .Ako važi za carstvo nebeskko ,još više će ovaj princip biti vidljiv u stvaranju naše nacije a za ljetopisca to stvaranje je svakako duhovno i vjersko .
Ono što impresionira je autorova nepretencioznost i pokušaj da u samom nastanku loze čiju istoriju plete iskontroliše nekvo “sveto” djelo ili da od pogana i bahatih kraljeva učini neke svece. Ne, autor poput pravog i istaknutog hroničara u cijelom svom djelu preporučuje Boga i njegovu nadasve intervenciju,samo kada ima zaista za to osnova.
Zato ovu Gotsku lozu on ne pokušava da na silu spoji sa biblijskom i sl,(ali ničim ne dovodi u pitanje takvu mogučnost) .
Bog je čitav kosmos stvorio EX NIHILO ni iz čega. Izabrani božiji narod je stvorio iz Sarine mrtve materice ,jer Bogu je moguče da iz kamena stvori Avramove sinove,a koliko više da od ove paganske gotoslovenske loze učini da se podigne jedna nacija ,jedna duhovna vertikala koju je uočio ljetopisac iz Bara.Jer “On poziva ono što ne postoji da učini vidljivim i uništi ono što jeste”.Da svako kad vidi to čudo razumije da je to Njegovo djelo i da samo njemu pripada slava.