недеља, 22. јун 2014.

SVETOZAROV STRAH GOSPODNJIGlava XXI “Poslije njega vladao je Svetozar, njegov sin koji je bio blagorodan i pobožan i živio je u strahu gospodnjem, i rodio je sina kome nadjenu ime Radoslav. Zatim je počinuo u miru.”

Ljetopis nam poslije dužeg niza vladara i poslije mnogo decenija donosi zapis o jednom pravednom kralju Svetozaru, koji je bio blagorodan i pobožan. Prema nekim istoričarima Svetozar je vladao od 830—835 god. Dakle svega samo 5 god: On je još za života svoga oca Krepimira vladao, ali samo ovih nekoliko godina samostalno. Sav narod je sav jedva čekao kad će on početi sam vladati. Ovaj je car bio je osobito poštovan i uvažavan od cijelog naroda ali na žalost umro je 835. god. ostavivši na carskom prijestolu svoga sina Radoslava.

No jedna osobina koju nam govori Ljetopis je po mom dubokom uvjerenju najdivnija i najvažnija osobina jednog hrišćanina ,a posebno onog koji je na vlasti. Svetozar je “živio u strahu Gospodnjem”. Ima mnogo nerazumijevanja u crkvi po pitanju značenja ove vrline duha. Mnogi to ne razlikuju od nekog religioznog legalizma i konzervativizma. Tome posebno doprinose neke poruke koje se šire u Crkvi sa propovjedaonice i one koji su u svijetu odbijaju a one koji su u crkvi koje okreću stalno da budu prije protiv nečeg i nekog, nego li za nešto i nekog.Te propovijedi su uvjek ispunjene zapovjestima tipa: "Ne smiješ!", "Nemoj", "Ostavi"... Iz ovoga se rađa pasivan život hrišćanina , svezan više duhom religioznog straha, umjesto Božijim strahom. Ovaj strah Gospodnji moramo ga razlikovati od duha straha i nekog bojažljivog i slabašnog karaktera ličnosti. Apostol Pavle kaže: "Bog nam nije dao duha straha, već duha sile, ljubavi i razboritosti " (2. Timoteju 1:7). Strah ove vrste dolazi od neprijatelja ljudske duše - Satane. Taj Sotonski duh straha je sila koja svezuje i kontroliše ljude. Ona najčešće deluje tako što ljudske umove ispunjava mislima da će im se dogoditi ono što ne bi želeli da im se dogodi, iako su prijetnje u ovom slučaju gotovo uvjek nerealne.

Medjutim, Sveto pismo govori o tome da je Isus došao da nas oslobodi od sile straha. U Poslanici Jevrejima čitam "i da oslobodi sve koji ćeli život bejahu podvrgnuti ropstvu straha od smrti" (Jevrejima 1:15). Veoma je važno da shvatimo da novozavetna grčka reč thanatos ima daleko šire značenje od same riječi smrt. Ona osim straha od smrti u svom širem značenju podrazumeva zla koja utiču na svako područje našeg života. Znači i strah od bolesti, siromaštva, neuspjeha, nesreća, itd. Ovaj strah je korijen svekolikog ljudskog ropstva. Ljudi su robovi strahova koji njima vladaju.
Ali Bog nam nije dao duha straja i zato nas poziva da se trgnemo i donesemo čvrstu odluku. On zapovijeda: "Ne boj se", a na nama je da se na to i odlučimo. Koliko je ovaj poziv važan govori i podatak da se ova zapovest javlja više od 350 puta u Bibliji.
Strah kao emocija je povezan sa ropstvom. Bog medjutim ne zarobljava. Isus nas je oslobodio. U Njegovom strahu se nalazi sloboda za nas. strah Gospodnji je čovjekov stav strahopoštovanja i ozbiljnosti prema Bogu. On proizilazi iz shvatanja Božje svetosti, slave i veličanstva. Taj unutrašnji stav se svakako može vidjeti po vjernikovom ponašanju i djelima koja ga prate. Vidjeli smo ta djela i duhovne rodove kod Svetozara, to su ta blagorodnost, pokornost, lojalnost i poslušnost Božjim zapovijestimao .
Kad živimo u strahu Gospodnji mijenja se ne samo naš stav prema Bogu, već i kao posljedica prvog, mijenja se naš stav prema grijehu. Čovjek odlučuje da neće griješiti a Duh Sveti mu daje snage da to i ostvari. Ali nije samo svetost nagrada, već Pismo obećava višestruke benefite ovog strahopoštovanja prema Bogu. Kao prvo “strah Gospodnji je početak mudrosti”! Mnogi ljudi bi istinski željeli da imaju uspješan život. Za to im je, svakako, potrebna mudrost. prava životna mudrost počinje sa strahom Gospodnjim. Kada ispunimo srca ovom pobožnom karakteristikom, Bog će nam otkriti kako da postupimo u svakoj oblasti našoj; života. Tek tada možemo očekivati i uspjeh u našem životu jer "nagrada mudrosti je uspeh" (Propovednik 10:10)
Bog obećava i mnoštvo drugih blagoslova, za one koji “žive u strahu Gospodnjem”, obećava “budućnost i nada koja ne propada” , “Bogatstvo, slava i život - (Priče 22:4): Obećava “Odgovorene molitve”, “Dug život."” ali i još nešto što je mnogo važno za jednog narodnog lidera kao što je Svetozar to bio - Božje vodstvo - "Imali koga da se boji Gospoda? On će ga poučiti kojim će je putem krenuti." (Psalam 25:12) kao i Moćno i blagoslovljeno potomstvo "Blago čoveku koji se boji Gospoda i koji uživa u naredbama njegovim: moćno će mu biti na zemlji potomstvo, na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov." (Psalam 112:1-2). Tako je i Svetozar dobio Radosava koji ga je naslijedio na tronu.