петак, 27. јун 2014.

STAROST KAO BLAGOSLOV

Glava XXX "Kralj Prelimir je živio mnogo godina i vidio je sinove svojih sinova, i preminu u dubokoj starosti, a pokopan je u episkopiji Raške, u crkvi svetog Petra s velikom čašću, poštovanjem i slavom."


 Istoijski kontekst
O Prelimiru i njegovoj vladavini pisali smo u prethodnim poglavljima. Sad cemo samo svesti jedan segment iz njegove biografije za koji vjerujemo da daje neke korisne odgovore za prepoznavanje nekih biblijskih principa koje nam pop Dukljanin želi pokazati Naime, Ljetopis kaur u da kad su dječaci Prelimir i Krešimir njegov brat odrasli, njihov otac kralj Tješimir pošalje svoga sina Krešimira tastu hvatskom bana Čidomiru, naređujući im da sakupe vojsku i da pođu u rat na bosanskog bana. A sam Tješimir sa svojim sinom Prelimirom, pošto je sakupio svoje srodnike i narod Travunije, krene u borbu protiv bana koji je upravljao prevalitanskom oblašću. I ban, sakupivši svoj narod, pripremi se za borbu. Kad se bitka zametnula, ban pade i umre. I Tješimir pade i ranjen je, a poslije je umro. Njegov pak sin Prelimir nasavi bitku i pobjedi i zauze čitavu Duklju i Rasku, pa bude krunisan za kralja i poče vladati zemljom i kraljevstvom svojih predaka. 
 
Biblijska refleksija
Skrenucemo pažnju čitaocima na jedan detalj koji se prelazi olako, a vjerujem da krije jednu od biblijskih istina, odnosno bozijih obećanja za svakog pravednika, kad kaže " Prelimir je živio mnogo godina i vidio je sinove svojih sinova, i preminu u dubokoj starosti.." Sveto pismo nam na mnogo mjesta govori o blagoslovu dugovječnosti. Jer volja bozija za svakog od nas je punina dana. Bog svakom koji sluša njegove zapovjesti obećava: "Gle, tako će biti blagosloven čovek koji se boji Gospoda. Blagosloviće te Gospod sa Siona, i gledaćeš dobro jerusalimsko u sve dane života svog; Videćeš sinove u sinova svojih. Mir Izrailju!" (Psalm 128. 4-6 ) "Vidjeces kako ce ti se umnoziti sjeme tvoje, i porod ce tvoj biti kao trava na zemlji. Star ces otici u grob kao sto se zito snosi u stog u svoje vrijeme."(JOV 5:25, 26)
1. moj 50. 23. I vide Josif sinove Jefremove do trećeg kolena; i sinovi Mahira sina Manasijinog rodiše se i odrastoše na olenima Josifovim. U našem Prelimiru vidimo blagoslov (vidjeti sinove svojih sinova) koji je bio na jednoj od najvećih starozavjetnih licnosti. Josif je bio voljeni sin Izraelov, kojeg su ljubomorna braca prodala u roblje. Josif je zaista jedan od najsvjetlijih primjera ove biblijske istine koju bih da osvjetlim u ovom poglavlju Ljetopisa. Da djeca koja slušaju svoje roditelje mogu da baštine dugovječnost od Gospoda.
Po Božjem zakonu u cuvenih 10 zapovjesti, djeci je bilo naređeno da poštuju svoje roditelje, da im čine čast i da im budu poslušna.

Apostol Pavle je podsjecjuci hriscane u Efesu u svojoj poslankck rekao: "Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je to pravo. Poštuj oca svoga i mater svoju da budeš srećan i da živiš dugo na zemlji" (Efescima 6:1-3).
Ovo ne jedina zapovest s obećanjem. Ovo obećanje dugog života zavisi od toga da li poštuješ svog oca i svoju majku. Po zakonu, ako dijete nije poštovalo svoje roditelje ili im nije ukazivalo čast, mogli su ga izvesti pred starešine grada i reći: "Ja imam tvrdoglavo i buntovno dete. Ono je izjelica i pijanica." Tada bi to dijete najstroze kažnjeno.

Prelimir je u ovom ipak šturom izvještaju prikazan kao zaista odani sin svoga oca. Ostao j uz oca do zadnjega dana. Bio je bitke koje je njegov otac bio, i cak sta vise, sve sto je njegov otac započeo vidimo da je ovaj odani sin dovršio. Istorija kaže da je tek posto je pokopao sa svim počastima svoga oca, prihvatio se položaja i krenuo da učvršćuje kraljevstvo svoga oca.
To upravo Gospod blagosilja. Na mnogo mjesta u bibliji Gospod upozorava da djeca ne "pomjeraju stare medje koje su njihovi očevi ustanovili" da "ih ne bi ujela zmija". A najljepsu pricu o ovoj poslušnosti Sveto Pismo je ispisalo kroz priču o Rekabovim sinovima. Cuveni prorok Jeremija je okupio neke od Rekabovih sinova u jednoj prostoriji Hrama i postavio pred njih vino pozvavši ih da piju,. I naišao je na otpor i odlučno odbijanje. Rekabovi sinovi su otresito izjavili: "Ne
pijemo, jer nam je otac naš Jonadab, sin Rekabov, zapovjedio: 'Ne smijete nikada piti vina, ni vi ni sinovi vaši.'"
"Tada dođe riječ Gospodnja Jeremiji: Ovako govori Gospod nad Vojskama, kralj Izraelov: Idi i objavi Judejcima " ispunjuju se riječi Jonadaba, sina Rekabova, koji je sinovima svojim zabranio da piju vina, i do dana današnjega niko ga nije pio, jer oni slušaju riječ svoga oca." Jeremija 35,6.12-14) "A ja sam vam jednako govorio, ali me niste slušali" – objavio je Gospod. "I slao sam bez prestanka k vama sluge svoje, proroke, da vam propovijedaju: Vratite se svaki sa svoga opakog puta, popravite djela svoja i ne trčite za tuđim bogovima da im služite, pa ćete ostati u zemlji koju dadoh vama i očima vašim; ali ne prikloniste uha svojega i ne poslušaste me. Sinovi Jonadaba, sina Rekabova, držanu se zapovijedi koju im dade otac njihov. Ali mene ovaj narod ne sluša. Zato govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Evo, navući ću na sve Jerusalemce sve one nevolje kojima sam im zaprijetio, jer sam im govorio, a oni me ne slušahu, dozivao ih, ali se oni ne odazivahu." (Jeremija 35,14-17)
Bog je pokušao na taj način naglasiti oštru razliku između poslušnosti Rekabovaca i neposlušnosti i buntovništva svoga naroda. Rekabovci su slušali zapovijed svoga oca i zato sada nisu bili navedeni na prijestup. Međutim, Judejci nijesu poslušali riječi Gospodnje i zato će morati podnijeti Njegove najoštrije kazne.

Sinovima doma Rekabova bio je obećan trajni blagoslov, jer činili su nešto zaista impresivno u Bozijom ocima. Čuvali su zavjet voga oca mnogo godina nakon njegove smrti. Prorok Jeremija je izjavio: "Jer ste slušali zapovijedi svoga oca Jonadaba i držali se svih naredaba i činili sve što vam je on zapovjedio, zato – ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov – Jonadabu, sinu Rekabovu, nikad neće ponestati potomka koji će stajati pred licem mojim u sve dane." (Jeremija 35,18.19) Tako je Bog poučio svoj narod da će se vjernost i poslušnost vratiti i nagraditi u obliku blagoslova, isto onako kao što su Rekabovci bili blagoslovljeni što su poslušali naredbe svoga oca.
Prelimir je primio ovaj blagoslov od Gopoda, nasitio se života, star je otišao u grob i vidio je sinove svojih sinova.