понедељак, 23. јун 2014.

MIKALA

Glava XXIII "Zatim kralj Časlav, dade Tihomilu županiju Drinu i oženi ga ćerkom bana Raške, zbog toga što je ubio kneza Kiša."

Istorijski kontekst:
Ovo je umetnuta epizoda o Tihomilovom bjekstvu zbog ubistva kučke Paluzije. Još jedno zapažanje. Vladavina Časlavljeva obuhvata samo borbe s Ugrima, s  kojima su vođena dva rata, jedan pored Drine a drugi u Sremu. U prvom se istakao Tihomil, a u drugom se on ne pojavljuje. Prvi rat priča o slavnoj pobjedi na osnovu kojeg je Tihomil dobio za ženu kćer raškoga bana, koga će kasnije i naslijediti kao veliki župan (gl. XXIV), a drugi rat je ispričan da bi se pokazala pogibija Časlava, kao svojevrsne kazna zbog progonstva svoga oca. Sa sramnom smrću Časlavovom u tom ratu se gasi njegova loza, a biće zamijenjena novim ogrankom Radoslavljeva sina Petrislava; odnosno unuka Pavlimira, rođenih u Rimu, od rimskih plemićkinja.
O Tihomilovom potomstvu govoriće se u Ljetopisu manje, ali se na dva mesta (gl. XXVII i XXVIII) kaže da su župani u Raškoj Tihomilova roda (qui de Tucomil progenie erat; qui de progenie Tucomil erant), čime se naglašava da i on postaje rodonačelnik jedne nove dinastije.

biblijska refleksija
Još jedna refleksija price o Tihomilu je i način na koji se oženio, i kojim je postao kraljev zet a poslije sam vladar. Na slican nacin kao David, i Tihomil je dobio ženu kao nagradu za herojstvo i na taj način postao dio plemstva..

David je na bojnom polju, o kojem smo pisali.u prethodnoj glavi, jednostavno pitao " Sta dobije čovjek koji ubije ovog neobrezanog (Golijata)?" Rekli su mu da dobija kćer Saulovu . Nakon što je pobijedio filistejskog borca Golijata, div ratnika, koji je Izraelcima ulijevao strah u kosti, David stiče pravo na kraljevu kćer, ali kralj nije održao obećanje — za kćer je tražio potvrdu na bojnom polju.
Štoviše, David je trebao postati opšepriznati vojskovođa da bi se kvalifikovao za kraljevog zeta. Nadajući se, nevjerni kralj Saul, da će David poginuti u bitkama protiv Filistejaca, udao je svoju najstariju kćer Merabu za drugoga.

Mikala je bila mlađa kćer kralja Šaula i sestra princeze Merabe kao i kneževa Jonatana, Malki-Šue, Abinadaba i Išbaala. Mikala je bila zaljubljena u Davida dok još nije ni postao kralj. Šaul je to doznao te je smislio plan - dat će Mikalu Davidu za ženu, ali će tražiti da David ubije sto Filistejaca. Nadao se da će David poginuti u ovom specijalnom zadatku, jer je već tada u Davidu vidio konkurenciju i potencijalnu opasnost za svoj tron.

David je čuo što mora učiniti ali kad je otišao na zadatak pobio je dvjesto ljudi. Šaul mu je morao dati Mikalu za ženu. Ona je bila strastveno  zaljubljena te je Davidu spasila život - glasnici njezina oca dolazili su u Davidovu kuću, a Mikala je rekla Davidu da bježi, te je pobjegao kroz prozor. Zatim je uzela idol i stavila ga u krevet, a oko glave idola je stavila kozju dlaku. Kad su glasnici stigli, Mikala im je rekla da joj je muž bolestan. Dojavili su to svome kralju, koji ih je poslao natrag. Ovaj put su otkrili prevaru. Šaul je bio razočaran u svoju kćer, koja mu je rekla da ju je David htio ubiti.

Saulu je to dobro došlo da raskine kraljevsku vezu s Davidom. Nesretnu Mikalu preudao je za nekog Paltiela. No, kada je Saul poginuo (ili počinio samoubojstvo) i David pomazan za kralja, poslao je po Mikalu, za koju je, kako je osjećao, platio visoku zaručničku cijenu pa se može pretpostaviti da je Mikala po drugi put postala predmetom trgovine. Također, ne zna se je li njezin suprug Paltiela trčao za njom plačući sve do Betlehema zbog ljubavi ili zbog gubitka vlasništva.

U Bibliji Mikala se spominje i kad David pobjedonosno ulazi u Jeruzalem s Kovčegom saveza, izraelskom svetinjom, u kojem su čuvani zakoni. David ga osvaja od Filistejaca, pa je u Jeruzalemu dočekan s ovacijama. A i on je bio ushićen. Plesao je zaneseno i naocigled razuzdano oko Kovčega, pokazujući pritom narodu golo tijelo, što je Mikalu ispunilo očajem. Tu se za nju srušio svijet i "idealna" slika kralja, kakvu je stvorio njezin otac. Odjedanput je u Davidu vidjela prostog čovjeka, počela ga je prezirati, mrziti ... Zanimljivo je da Mikala, zakonita Davidova supruga, s kojom je i obnovio brak, ne spada u Davidovu kraljevsku porodicu koju čine njegove druge žene: Ahinoam, Abigajila, Maaka, Abital i Egla, čak i priležnice te sinovi:
Amnon, Kileab, Abšalom, Adonija, Šefatja i Jitream. Kao tragična sudbina ona u istoriji ostaje "kći svog oca" ... koja nije imala poroda ni do dana svoje smrti. Kasnija joj hršćanska tradicija zamjera što u Davidu nije prepoznala naviješteno i u Isusu ostvareno mesijansko djelo spasenja. Iako njena nesretna sudbina i karakter koji ju je učinio besplodnom ipak je David kroz ženidbu sa Mikalom ušao u kraljevsku porodicu i postao njen zakoniti dio. Sa njenim bratom i nesudjenim prestolonasljednikom Jonatanom izgradio je prijateljstvo koje ce za vjekove kasnije ostati arhetip pravog prijateljstva izmedju dva čovjeka kome je David ostao vjeran do kraja svog života pokazujući milost prema Saulovom i Jonatanovom domu mnogo godina nakon njihove pogibije i dolaska Davida na presto.